atv izleradyo dinle

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ALİAĞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 24 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN CUMHURBAŞKANI VE 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK...

aliaga_bina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü 24 Haziran 2018 tarihinde Ülkemiz genelinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamasında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları uyarınca, Umuma açık yerler ile ilgili olarak uyulacak esaslara dair, Aliağa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Umumam Açık Yer Statüsündeki işyerleri için bilgilendirmelerde bulundu.


Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Aliağa İlçesi sınırları içerisinde bulunan işyerlerinin, seçimlerin sağlıklı ve huzur içerisinde yapılabilmesi için, Kanun ve YSK kararları ile belirlenen esaslara göre hareket etmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize.

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun 298 sayılı Kanun

İçki ve silah taşıma yasağı :

Madde 79 – Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır.

Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.

Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

 

Yüksek Seçim Kurulunun 27/04/2018 tarih ve 316 sayılı kararı;

1- 298 sayılı Kanunun 79. maddesi gereğince oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar; a) Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna, b) Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağına,

2- Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebileceğine, Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’ den sonra düğün yapılabileceğine,

Yüksek Seçim Kurulunun 12/06/2018 tarih ve 780 sayılı kararı

24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 79. maddesinin ikinci fıkrası, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nun 7. maddesi ve Kurulumuzun 27/04/2018 tarihli, 2018/306 sayılı kararının "SONUÇ" başlıklı bölümünün 2. maddesi uyarınca çay bahçelerinin oy verme günü kapalı olması gerektiğine karar verilmiştir.

 

İçki yasağına aykırı hareketler:

Madde 170 – (Değişik: 10/6/1983 - 2839/60 md.)

Oy verme günü, oy verme müddetince, umuma açık yerlerde ispirtolu içki verenler, satanlar veya içenler veya herhangi bir suretle açık veya kapalı şişelerde ispirtolu içki satanlar veya alanlar üç aydan altı aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

Silah taşıyanlar:

Madde 171 – (Değişik: 23/1/2008-5728/312 md.)

79 uncu maddenin koyduğu silâh taşıma yasağına aykırı hareket edenler hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur. Fiilin diğer kanunlara göre daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturması halinde, bu kanunlara göre verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

Kovuşturma usullerine aykırı hareket

Madde 172 – Kovuşturma ve soruşturma usullerini gösteren maddedeki yasaklara aykırı hareket edenler hakkında altı aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Tıkla Dinle

You must have Flash Player installed in order to see this player.