atv izleradyo dinle

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ALİAĞA BELEDİYESİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

aliaga-belediye-meclisi-toplaniyor-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliağa Belediyesi’nin ocak ayı olağan meclisi 8 Ocak 2019 Salı günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Belediye meclis salonunda yapılacak toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

Aliağa Belediye Meclisi 2019’un ilk meclisi için bir araya geliyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak meclis toplantısının gündeminde 44 madde yer alıyor. Toplantıda; devir, takas, satış, itirazların görüşülmesi, vize cetvellerinin onaylanması gibi konular gündeme alınarak oylanacak.

4 Aralık 2018 ve 6 Aralık 2018 tarihli meclis tutanağının okunup oylanması ile başlayacak olan toplantıda şu maddeler oylanacak;

1- Cengiz Ege’nin dilekçesine istinaden; Bozköy tapulama sahasında bulunan 1223 numaralı parselin, mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait uygun bir parsel ile takasının yapılmasın talebinin görüşülmesi.
2- Süreyya Çetindağ Vekili, Mehmet Levent Çetindağ’ın dilekçesine istinaden; İlçemiz, 5656 numaralı parselin mülkiyeti belediyeye ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
3- Belediye Başkan Yardımcısına 2019 yılı için ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ve yılı içinde olabilecek artışların aynen yansıtılması hususlarının görüşülmesi.
4- 5620 Sayılı Kanun gereği; Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen Çevre Teknikeri Murat Gel’in 2019 yılı için (01.01.2019-31.12.2019) geçici iş pozisyonunda çalıştırılması ve vize cetvelinin onaylanması hususunun görüşülmesi.
5- Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre Tam Zamanlı Çalışan Sözleşmeli Personelden 2019 yılında da çalışması uygun görülen; Ziraat Mühendisi Bilal Özdemir, Avukat Bilge Nagehan Tuncer (Erkal), Makine Mühendisi Erdal Yıldırım, Şehir Plancısı Şeyma İşler (Öztürk), Tekniker Necati Lök, Mimar Esra Duran, Elektrik Mühendisi Eren Erkal, Peyzaj Mimarı Tuğçe Gül Sarıcaoğlu, Tekniker Orhan Bölek, Mimar Kerime İsenbike Ceylan ve Veteriner Mustafa Güçlü’nün 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla net ücretlerinin belirlenmesi ve daha sonra yılı içinde gelecek zamların yansıtılması hususlarının görüşülmesi.
6- Belediyemiz Meclisinin 03.07.2018 tarih, 330 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarih, 05.1156 sayılı kararı ile onaylanan “Helvacı Mahallesi, 1 ada 9 parsel, 39 ada 4 parsel ve 3941 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine” Helvacı Mahallesi, 1 ada 9 numaralı parsel ile ilgili olarak askı süresi içinde Sami Akın tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.
7- 2019 yılında Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerine oturum başına ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi ve yılı içinde olabilecek artışların yansıtılması hususlarının görüşülmesi.
8- 2019 yılında Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ve belediye internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması hususlarının görüşülmesi.
9- Belediye meclisinin 2019 yılında her ayın ilk haftasında yapılacak olan toplantı günü ve saati ile mutat toplantı yeri ve bir aylık tatil ayının belirlenmesi hususlarının görüşülmesi.
10- 4706 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerine verilmek üzere maliye hazinesi tarafından belediyeye devredilen 349 ada, 11 numaralı parselin hak sahibi olarak Necmiye Kahveci’ye satılması talebinin görüşülmesi.
11- Makbule Güvercin’in dilekçesine istinaden; 349 ada, 9 numaralı parselin hak sahibi olarak tarafına satışının yapılması talebinin görüşülmesi.
12- 4706 Sayılı Yasa kapsamında hak sahiplerine verilmek üzere Belediyemize devir edilen Helvacı tapulama sahasında bulunan 3234 numaralı parselin yasal varisi Şerife Akyol’a satılması talebinin görüşülmesi.
13- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen lüzum üzerine hazırlanan (II) sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin onaylanmasının görüşülmesi.
14- Denetim Komisyonunun Üye Sayısının belirlenmesi, Üyelerinin seçilmesi, Denetim komisyonu emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı ile ödenecek ücretlerin tespit edilmesi hususlarının görüşülmesi.(Gizli oy)
15- Belediye Zabıta Memurlarının maktu mesai ücretlerinin 31.12.2019 tarih ve 30642 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının K cetvelinde belirlenen tutarlar göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
16- Merkez 32 ada, 1 numaralı parselin İyi Dersler Eğitim Kurumlarınca anaokulu, ortaokul ve lise yapmak amacıyla kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 ve 18/e maddeleri gereği kendilerine en uzun süre ile tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi.
17- Ramadan Bayram’ın dilekçesine istinaden; Helvacı tapulama sahasında bulunan ve ilişikte tapu tahsis belgesi ve ekleri olan 3184 parselin tarafına yürürlükte bulunan yasalar çerçevesinde tapusunun verilmesi talebinin görüşülmesi.
18- Hanife Karataş’ın dilekçesine istinaden; 5997, 5998 ve 6012 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol ve park alanında kalan parsellerdeki hisselerinin mülkiyeti belediyeye ait uygun parseller ile takasının yapılmasını talebinin görüşülmesi.
19- Aydemir Gemi Geri Dönüşüm Demir Çelik Tersanecilik İnş. Nak. Taah. San.ve Tic.Ltd,Şti’nin, 13.12.2018 tarihli dilekçesine istinaden; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 16’ncı maddesiyle, 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici madde 16 ile İmar Barışı eklendiği, bu kanuna istinaden 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Yönetmeliğinin 7 maddesine göre İlçemiz Samurlu Mahallesi, 241 ada 1 numaralı parselin rayiç bedel üzerinden tarafına satılması talebinin görüşülmesi.
20- Adem Arslan’ın dilekçesine istinaden; İlçemiz 5724 numaralı parselin Belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi
21- 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen lüzum üzerine; 7.Derece Şef kadrosunda görev yapan Sevengül Kıncal’ın kadrosunun 3.Derece Şef kadrosu ile, 6.Derece Matematikçi kadrosunda görev yapan Duygu TÜRKELİ ÖZKAN’ın kadrosunun 3.Derece Matematikçi kadrosu ile, 5.Derece Psikolog kadrosunda görev yapan Gamze Aslıhan Alkan’ın kadrosunun 3.Derece Psikolog kadrosu ile, 8.Derece Memur kadrosunda görev yapan Turgay Soysal’ın kadrosunun 5.Derece Memur kadrosu ile, 7.Derece Memur kadrosunda görev yapan Elif Tokdil’in kadrosunun 5.Derece Memur kadrosu ile, 3.Derece Zabıta Memuru kadrosunda görev yapan Kemal Soysal’ın kadrosunun 5.Derece Zabıta Memuru kadrosu ile değiştirilmesi yönünde
hazırlanan ( III ) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi uyarınca onaylanması hususunun görüşülmesi.
22- Özkan Kaçar’ın 14.12.2018 tarihli dilekçesine istinaden; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesiyle, 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici madde 16 ile İmar Barışı eklendiği, bu kanuna istinaden 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Yönetmeliğinin 7 maddesine göre Aşağışakran Mahallesi, 1534 numaralı parselin yapı kayıt belgesine istinaden tarafına satılması talebinin görüşülmesi.
23- 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin” Madde 29 gereği; İlçemiz Siteler Mahallesi ile ilgili İçkili Yer Bölgesi çalışması yapılması talebinin görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR
1- Emine Atbaş’ın dilekçesine istinaden; Helvacı tapulama sahasında bulunan, 1079 numaralı parselin, mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel veya parseller ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
2- Mehmet Bilgiç’in 28.09.2018 tarihli dilekçesine istinaden; Mülkiyeti Belediyeye ait Yukarışakran Mahallesi, 1077 numaralı 260,00 m2.yüzölçümlü parseli 30 yıldır kullandıkları, üzerinde bulunan ve tarafına ait yapı ile ilgili Yapı Kayıt Belgesini aldıkları için, 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin” 7 maddesinin 4.bendine göre taraflarına rayiç bedel üzerinden satılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
3- Yücel Erdoğan’ın dilekçesiyle İzmir İli, Aliağa İlçesi, mülkiyetinin tamamı Aliağa Belediyesine ait, Helvacı tapulama sahasında bulunan, 371 numaralı parselin satın alınması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
4- Mustafa Uslu’nun dilekçesiyle Samurlu Mahallesi, 261 ada, 1 numaralı parselin üzerine geçici kapalı alan yapılarak pvc doğrama, çelik konstrüksiyon ve mobilya doğrama işlemleri yapmak için 10 yıllığına kiralanması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar ve Plan-Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.
5- Samurlu Mahallesinde bulunan 209 ada 1 numaralı parselin, Sanayi bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarında sehven yapılan hatanın düzeltilerek parselin eski planlarındaki müktesep hakkının korunarak küçük sanayi alanı olarak planlanmasına yönelik Belediyemizce resen hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin onaylanması hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
6- Fatma Ererdal’ın 23.10.2018 tarihli dilekçesine istinaden; 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Yönetmeliğinin” 7 maddesine göre Aşağışakran Mahallesi, 827 numaralı parselin rayiç bedel üzerinden tarafına satılması talebinin oybirliği ile gündemde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
7- Cavit Demirdöğen ve Mirasçı Cengiz Demirdöğen’in dilekçelerine istinaden; Helvacı tapulama sahasında bulunan 3184 numaralı parselin tapu tahsis belgesiyle ödeme evrakları ve diğer belgelerin ekte olduğu belirtilerek, 2981 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde parselin taraflarına verilmesi talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
8- Bozköy Mahallesi, 1473 numaralı parselin 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin” 7 maddesine göre rayiç bedel üzerinden Nazım Ahıakın’a (ÇAPALI Makine İml. İnş. Den. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.) satılması talebinin oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
9- Cahit Aktaş’ın 28.09.2018 tarihli dilekçesinde; Helvacı tapulama sahasında bulunan 3645 numaralı parselin, 79 ada, 9 numaralı parsele dönüştüğü ve Maliye Hazinesi tarafından Helvacı Belediyesine 2981 sayılı Yasa kapsamında kullanılmak ve hak sahiplerine verilmek üzere devredildiği belirtilerek, taraflarına tescil edilmesi talebinin oyçokluğu ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
10- Hüseyin Karaduman’ın 02.10.2018 tarihli dilekçesine istinaden; Güzelhisar Mahallesinde Mülkiyeti
Belediyeye ait 137 ada, 4 numaralı parselde bulunan hayvan damına ticari olarak Yapı Kayıt Belgesi alındığı belirtilerek, 06.06.2018 tarih ve 30443 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğin 7.maddesine göre tarafına bedeli mukabilinde satılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
11- Ahmet Karaduman’ın 02.10.2018 tarihli dilekçesine istinaden; Güzelhisar Mahallesinde mülkiyeti
belediye ait 137 ada, 5 numaralı parselde bulunan hayvan damına ticari olarak Yapı Kayıt Belgesi alındığı belirtilerek, 06.06.2018 tarih ve 30443 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğin 7.maddesine göre tarafına bedeli mukabilinde satılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
12- Meral Celep’in 03.10.2018 tarihli dilekçesinde; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 11.09.2015 tarihinde onaylanan Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Revizyonu” doğrultusunda hazırlanan “İzmir, Aliağa Bozköy Mahallesi 410 parselin bulunduğu bölgede yer alan akaryakıt ve servis istasyonu planlı alanın çekme mesafelerinin düzenlenmesine ve plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin” onaylanması hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
13- Arife Şenöz’ün 16.10.2018 tarihli dilekçesinde; Samurlu Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 335 numaralı parselin bedelini köy sandığına yatırdığını, İmar Barışına başvurup Yapı Kayıt Belgesi aldığı için tapunun adına verilmesi talebinin oybirliği ile gündemde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
14- Reşat Ballı’nın Mirasçılarına ait 26.10.2018 tarihli dilekçesinde; Helvacı tapulama sahasında bulunan 3224 numaralı parsele ait Tapu Tahsis Belgesi ile ödeme makbuzları olduğu ve yürürlükte olan yasalar çerçevesinde taşınmazın taraflarına verilmesi talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
15- Uğur Kalkan ve Hasan Kalkan’ın 19.10.2018 tarihli dilekçelerine istinaden; Mülkiyeti belediye ait Samurlu mahallesi, 337 numaralı parseli 50 yıldır kullandıkları, üzerinde bulunan ve taraflarına ait yapılar ile ilgili Yapı Kayıt Belgelerini aldıkları için, 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin” 7 maddesinin 4 üncü bendine göre taraflarına rayiç bedel üzerinden satılması talebinin oybirliği ile gündemde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
16- Fatma Atılgan’ın 19.10.2018 tarihli dilekçesine istinaden; Çıtak Mahallesinde Mülkiyeti Belediyeye ait 215.00 m2 yüzölçümlü 421 numaralı parselde bulunan ev ve damına İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi aldığı ve 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre tarafına satılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
17- Ege Gübre Sanayi Anonim Şirketinin 18.10.2018 tarihli dilekçesinde talep edilen; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 05.06.2017 tarihinde onaylanan “Aliağa İlçesi, Kyme Bozhöyük 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonunda planlanan Hayıtlı deresi ve 15 metrelik yol boyunca geçen akaryakıt boru hattının, tamamen kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin” onaylanması hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
18- İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4.İdari Dava Dairesi’nin Danıştay’a temyiz yolu kapalı ve kesin olmak üzere vermiş olduğu kararına istinaden; Helvacı, Fatih Mahallesinde bulunan Davacı Mehmet Sarıbaş’a ait 3825 sayılı parselin yeşil alanda kalmasından dolayı 2981 sayılı Kanun uyarınca aynı bölgede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya hisse verilmesi hususunda Maliye Hazinesinden taşınmaz devri istendikten sonra taşınmazın Mehmet Sarıbaş adına devir ve tescilinin gerçekleştirilmesi şeklinde oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
19- Levent Türkel’in 28.09.2018 tarihli dilekçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait Helvacı tapulama sahasında bulunan 113 ada, 5 numaralı parseli dedesi Ahmet Özen’den bu zamana kadar kullandıklarını, parsel üzerindeki yapıya ait yapı kayıt belgesi aldıklarını ve söz konusu parselin taraflarına satılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
20- Samurlu Mahallesinde Belediyemizin hisseli olduğu 183 ada, 2 numaralı parseli 18 yıldır kullandığını ve üzerinde tarafına ait yapı bulunduğunu belirten Erkan Özcan’ın, 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ”Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğin” 7.maddesinin 4.bendine göre 1242 m2 Belediye hissemizin tarafına satılması talebinin oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
21- Bozköy Mahallesi, Mülkiyeti Belediyemize ait 1471 numaralı parselin, 1999 yılından bu yana kullandığını ve üzerinde tarafına ait yapı bulunduğunu belirten Süleyman Tuncer’e (BEŞ KARDEŞLER Nak. Turz. İnş. Gıd. İth. İhr. San. Tic. Ltd.Şti) satılması talebinin oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

www.aliagamedya.com

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile