atv izleradyo dinle

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ALİAĞA BELEDİYESİ MART AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

aliaga-belediye-meclisi-1-1024x683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliağa Belediyesi’nin Mart Ayı Olağan Meclisi 5 Mart 2019 Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Belediye meclis salonunda yapılacak toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak meclis toplantısının gündeminde 28 madde yer alıyor.

8 Ocak 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak olan toplantıda şu maddeler oylanacak;

1-Emine Avcı’nın 04.12.2018 tarihli dilekçesinde; Kazımdirik Mahallesi, 2080 numaralı parselinin 1/1000 ölçekli imar planında yolda kaldığını ve yerinde otopark olarak kullanıldığını, tarafına ait hissenin kamulaştırılmasını ya da Mülkiyeti Belediyemize ait uygun parsel ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
2- Davut Kale’nin 11.12.2018 tarihli dilekçesine istinaden; Güzelhisar Mahallesi, 131 ada, 2,3 ve 4 numaralı parsellerin Güzelhisar Köy Muhtarlığınca tarafına verildiğini ancak arsaların ev yapımına uygun olmadığından değişimini veya ödediği bedelin tarafına iade edilmesi talebinin görüşülmesi.
3- Gülgün Akçay’ın dilekçesine istinaden; Helvacı tapulama sahasında olan ve tapu tahsis belgesi bulunan 3184 parseldeki yerinin tapusunun tarafına verilmesi talebinin görüşülmesi.
4- İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.06.2017 tarih ve 8382 sayılı kararı ile İlçemiz Samurlu Mahallesi sınırları içerisinde 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının onaylanması hususunun görüşülmesi.
5- Rahime Karakaş (Varol) Vekili Helime Varol’un 10.01.2019 tarihli dilekçesinde; Helvacı tapulama sahasında bulunan 3234 numaralı parselin Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken 4706 sayılı yasa kapsamında hak sahiplerine verilmek üzere Aliağa Belediyesine devredildiği ve söz konusu parselde Halil İbrahim Karakaş’ın hissesine düşen kısmın yasal varisi olarak tarafına devredilmesi talebinin görüşülmesi.
6- Yeldeğirmeni Mevki, 4790 numaralı parselde bulunan Mümin Erol’a ait hissenin Mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
7- Filiz Özgül, Murat Ayaz ve Bülent Ayaz’ın 25.01.2019 tarihli dilekçelerinde; Helvacı tapulama sahasında bulunan 4648 numaralı parselin Belediyemizce takas ile verildiği ancak Helvacı mezarlığına sınır durumda olmasından dolayı söz konusu parselin Mülkiyeti Belediyemize ait başka bir parsel ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
8- Yeldeğirmeni Mevkiinde Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 19.01.2009 tarihinde onaylanan “iskele ve rıhtım” amaçlı imar planına konu iskele yapısında daha büyük gemilerin bağlanabilmesine yönelik hazırlanan “dolfen” amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifinin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin “Kurum Görüşlerinin Alınması” başlıklı 7.Maddesinin 4 (a) ve 6.Bentleri kapsamında Belediyemizce uygun görüş verilmesi hususunun görüşülmesi.
9- Ayşe Pınar Seçilmiş, Rabia Nalan Seçilmiş, Rabia Seçilmiş, Perrin Kırtışoğlu ve Hesna Canan Kesin’in 10.01.2019 tarihli dilekçelerinde; Yeldeğirmeni Mevkinde bulunan 1909 numaralı parselde bulunan hisselerinin Mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.
10- 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesine istinaden görülen lüzum üzerine; 02.11.2010 tarih ve 187 sayılı meclis kararıyla ihdas edilen G.İ.H Sınıfındaki 4.Dereceli Sivil Savunma Uzmanı kadrosunun G.İ.H Sınıfındaki 3.Dereceli Şef kadrosu ile, 09.03.2007 tarih ve 4/12 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen; G.İ.H Sınıfındaki 4.Dereceli Zabıta Amiri kadrosunun G.İ.H Sınıfındaki 3.Dereceli Zabıta Memuru kadrosu ile, 09.03.2007 tarih ve 4/12 meclis kararı ile ihdas edilen G.İ.H Sınıfındaki 4.Dereceli Zabıta Komiseri kadrosunun G.İ.H. Sınıfındaki 5.Dereceli Zabıta Memuru kadrosuyla değiştirilmesi yönünde hazırlanan ( II ) sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi uyarınca onaylanması hususunun görüşülmesi.
11- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2018 tarihinde onaylanan İlçemiz TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan “İzmir, Aliağa TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 560 Ada 4 ve 7 Parseller, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin” onaylanması hususunun görüşülmesi.
12- Kemal Novruzov’un 01.02.2019 tarihli dilekçesinde; Eşi ve kendi adına arsa katılım payı ödedikleri ve mağduriyetlerinin giderilmesi talebinin görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR
1- Cengiz Ege’nin dilekçesine istinaden; İlçemiz Bozköy tapulama sahasında bulunan 1223 numaralı parselin, Mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
2- Süreyya Çetindağ Vekili Mehmet Levent Çetindağ’ın dilekçesine istinaden; İlçemiz, 5656 numaralı parselin Mülkiyeti belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
3-Belediyemiz Meclisinin 03.07.2018 tarih, 330 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarih, 05.1156 sayılı kararı ile onaylanan “İlçemiz Helvacı Mahallesi, 1 ada 9 parsel, 39 ada 4 parsel ve 3941 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine” Helvacı Mahallesi, 1 ada 9 numaralı parsel ile ilgili olarak askı süresi içinde Sami AKIN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
4- 4706 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerine verilmek üzere Maliye Hazinesi tarafından Belediyemize devredilen İlçemiz 349 ada, 11 numaralı parselin hak sahibi olarak Necmiye Kahveci’ye satılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
5- Makbule Güvercin’in dilekçesine istinaden; İlçemiz 349 ada, 9 numaralı parselin hak sahibi olarak tarafına satışının yapılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
6-4706 Sayılı Yasa kapsamında hak sahiplerine verilmek üzere Belediyemize devir edilen İlçemiz Helvacı tapulama sahasında bulunan 3234 numaralı parselin yasal varisi Şerife Akyol’a satılması talebinin oybirliği ile gündemde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
7- İlçemiz merkez 32 ada, 1 numaralı parselin İyi Dersler Eğitim Kurumlarınca ana okulu, orta okul ve lise yapmak amacıyla kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 ve 18/e maddeleri gereği kendilerine en uzun süre ile tahsis edilmesi talebinin oybirliği ile gündemde kalmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
8- Ramadan Bayram’ın dilekçesine istinaden; İlçemiz Helvacı tapulama sahasında bulunan ve ilişikte tapu tahsis belgesi ve ekleri olan 3184 parselin tarafına yürürlükte bulunan yasalar çerçevesinde tapusunun verilmesi talebinin oybirliği ile gündemde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
9- Hanife Karataş’ın dilekçesine istinaden; İlçemiz 5997, 5998 ve 6012 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol ve park alanında kalan parsellerdeki hisselerinin Mülkiyeti Belediyemize ait uygun parseller ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile gündemde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
10- Aydemir Gemi Geri Dönüşüm Demir Çelik Tersanecilik İnş. Nak. Taah. San.ve Tic.Ltd,Şti’nin, 13.12.2018 tarihli dilekçesine istinaden; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesiyle, 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici madde 16 ile İmar Barışı eklendiği, bu kanuna istinaden 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Yönetmeliğinin 7 maddesine göre İlçemiz Samurlu Mahallesi, 241 ada 1 numaralı parselin rayiç bedel üzerinden tarafına satılması talebinin oybirliği ile gündemde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
11- Adem Arslan’ın dilekçesine istinaden; İlçemiz 5724 numaralı parselin Belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile gündemde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 12- Özkan Kaçar’ın 14.12.2018 tarihli dilekçesine istinaden; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 16’ncı maddesiyle, 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici madde 16 ile İmar Barışı eklendiği, bu kanuna istinaden 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Yönetmeliğinin 7 maddesine göre İlçemiz Aşağışakran Mahallesi, 1534 numaralı parselin yapı kayıt belgesine istinaden tarafına satılması talebinin oybirliği ile gündemde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
13- 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin” Madde 29 gereği; İlçemiz Siteler Mahallesi ile ilgili İçkili Yer Bölgesi çalışması yapılması talebinin oybirliği ile kabul edilmediğine ilişkin İmar Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporlarının görüşülmesi.
14- Fatma Ererdal’ın 23.10.2018 tarihli dilekçesine istinaden; 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Yönetmeliğinin” 7 maddesine göre İlçemiz Aşağışakran Mahallesi, 827 numaralı parselin rayiç bedel üzerinden tarafına satılması talebinin oybirliği ile gündemde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
15- Arife Şenöz’ün 16.10.2018 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Samurlu Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 335 numaralı parselin bedelini köy sandığına yatırdığını, İmar Barışına başvurup Yapı Kayıt Belgesi aldığı için tapunun adına verilmesi talebinin oybirliği ile gündemde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
16- Uğur Kalkan ve Hasan Kalkan’ın 19.10.2018 tarihli dilekçelerine istinaden; Mülkiyeti Belediyemize ait Samurlu mahallesi, 337 numaralı parseli 50 yıldır kullandıkları, üzerinde bulunan ve taraflarına ait yapılar ile ilgili Yapı Kayıt Belgelerini aldıkları için, 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin” 7 maddesinin 4 üncü bendine göre taraflarına rayiç bedel üzerinden satılması talebinin oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

ALİAĞA BLD.BSN.BLTN.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile