atv izleradyo dinle

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ALİAĞA BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİSİ TOPLANIYOR

aliaga-belediyesi-ekim-meclisi-toplaniyor_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi 1 Ekim 2019 Salı günü saat 18.00’de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 21 madde yer alacak.

Aliağa Belediyesi meclis salonundaki toplantı 3 Eylül 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

2020 Mali Yılı Performans Programının ve 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısının da görüşüleceği toplantının gündemi şu maddelerden oluşuyor;

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER;

1-Ümmü Şahin'in 07.08.2019 tarihli dilekçesine istinaden; Bozköy Mahallesi, 635 numaralı parselin sahibi olduğu, aşağısında kalan 632 numaralı parseli evinin bahçesi olarak 50 senedir kullandığı ve üstünde yapılar bulunduğu belirtilerek, 632 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

2-İdris Ceylan'ın dilekçesine istinaden; Çıtak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait 427 numaralı parselin üzerinde bulunan ve tarafına ait yapı ile ilgili Yapı Kayıt Belgesini aldığı için "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin" 7.maddesinin 4.bendine göre satın alma talebinin görüşülmesi.

3-İsa Mandal'ın dilekçesine istinaden; Karaköy Mahallesi mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait olan 356 numaralı parsel üzerinde bulunan yapının kendisi tarafından yapıldığı ve yaklaşık 50 yıldır kullanıldığı belirtilerek, İmar Barışı kapsamında "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin" 7. maddesinin 4. fıkrasına istinaden parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

4-22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin" 11. maddesine istinaden görülen lüzum üzerine belediye meclisinin 02.11.2010 tarih ve 187 sayılı kararı ile ihdas edilen Teknik Hizmetler Sınıfındaki 5. dereceli Mühendis kadrosunun Teknik Hizmetler Sınıfındaki 3. dereceli Mühendis kadrosuyla değiştirilmesi yönünde hazırlanan III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onaylanmasının görüşülmesi.

5-Mehmet Tutum'un dilekçesine istinaden; 1012 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 4706 sayılı yasa kapsamında tarafına devredilmesi talebinin görüşülmesi.

6-İzmir 3. İdare Mahkemesinin E.2018/1171, K:2019/556 sayılı kararı ile "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Ek 1 d Uygulama İmar Planı Gösterimlerinin Açıklamalar kısmı başlığı altındaki 5. maddesi hükümleri doğrultusunda; Helvacı Mahallesi, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlı alanlara; yürürlükteki imar planındaki yapılaşma koşulları aynen kalmak üzere "İtfaiye, idari ve diğer tüm Belediye Hizmet Tesisleri ile Sosyal, Kültürel ve Spora yönelik faaliyetleri içeren tesisler yer alabilir." ibaresinin eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliklerinin onaylanmasının görüşülmesi.

7-Hasan Kurt'a ait dilekçeye istinaden; Yalı Mahallesinde yaşayan halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, kırtasiye vb. işyerlerinin bulunmaması sebebi ile Yalı Mahallesi, 23 Nisan Caddesinin yol boyu ticaret aksı olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

8-Aliağa Belediyesi’nde iş akitleri fesih edilen 8 kadrolu işçi ve Aliağa Belediyesi Personel Ltd.Şti. çalışanı 31 işçi ile yapılan protokol gereği; kıdem ve ihbar tazminatlarının İller Bankasından kredi olarak temin edilebilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

9-Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik gereğince; Belediye meclisinin 07.05.2019 tarih ve 194 sayılı kararı ile Mimar Sinan Mahallesinde yapılacak Kadastro çalışmalarında görev almak üzere seçilen bilirkişilerden şehir dışında olmaları nedeniyle yemin ettirilemeyen Tahsin Tuna ve Naci Uyanık'ın yerine Naci İzci ve Mehmet Kılıç'ın seçilmeleri hususunun görüşülmesi.

10-Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik gereğince belediye meclisinin 06.08.2019 tarih ve 314 sayılı kararı ile Şehit Kemal Mahallesinde yapılacak Kadastro çalışmalarında görev almak üzere seçilen bilirkişilerden şehir dışında olması nedeniyle yemin ettirilemeyen Veli Uyar'ın yerine Bayram Açıkgöz'ün seçilmesi hususunun görüşülmesi.

11- Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik gereğince; Belediye meclisinin 07.05.2019 tarih ve 197 sayılı kararı ile Yukarı Şehit Kemal Mahallesinde yapılacak Kadastro çalışmalarında görev almak üzere seçilen bilirkişilerden şehir dışında olması nedeniyle yemin ettirilemeyen Seyithan Kaş'ın yerine Nuri Doğan'ın seçilmesi hususunun görüşülmesi.

12- Aliağa’da yaşayan engelli vatandaşlarına yönelik olarak onların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak, onları topluma kazandırmak, onların menfaatlerini en yüksek düzeyde tutmak suretiyle Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği ile protokol yapılarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi hükümleri kapsamında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi hususunun görüşülmesi.

13- Belediye meclisinin 04.01.2011 tarih ve 12 sayılı kararıyla tahsis edilen Teknik Hizmetler Sınıfı 6. derece Mühendis kadrosuna karşılık; Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu Mustafa Alperen Kulalı, tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalıştırılacağından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün genelgesi gereğince unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla net ücret belirlenmesi ve daha sonra yılı içinde gelecek zamların yansıtılması hususunun görüşülmesi.

14-2020 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi.

15- 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi.

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR;

1- Yüksekköy Mahallesi, 124 ada, 14 parsel ile mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait 124 ada, 16 numaralı parselin takas yapılması talebinin oy birliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n bendi gereğince, mevcut mahalle sınırlarının tespitinin yapılması talebinin oy birliği ile komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Aliağa Belediyesi’nin sorumluluğunda kalan cadde ve sokaklarda bulunan Vodafone-Net İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ait 15 adet saha dolabının yerlerinin 10 yıllık süre ile kiralanmasının oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporu ile (geçen ayki rapor) 450.000 TL bedel belirlenmesinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4-Türk Hava Kurumu Aliağa Şube Başkanlığının yer tahsisi talebine istinaden; Siteler Mahallesi 437 sokak No: 2/1 de kain eski muhtarlık binasının kamu yararı gözetilerek 5 yıl süre ile bedelsiz olarak Türk Hava Kurumu Aliağa Şube Başkanlığına tahsisinin oy birliği ile kabulüne ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5-736 ada, 1 numaralı parsel zemin katta 4 nolu dükkanın (Siteler Mah. 9 Eylül Cad. No: 11) içkili yer bölgesine ilave edilmesinin oy çokluğu ile reddedildiğine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu ile oy birliği ile reddedildiğine ilişkin Esnaf Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

6-225 numaralı parselin (Yalı Mah. Adacık Küme Evler No: 18/1) içkili yer bölgesine ilave edilmesinin oy çokluğu ile reddedildiğine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Esnaf Komisyonu raporlarının görüşülmesi.

aliaga-belediyesi-ekim-meclisi-toplaniyor_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALİAĞA BELEDİYESİ BASIN BÜLTENİ

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile