atv izleradyo dinle

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Güncel Haberler

ALİAĞA BELEDİYESİ’NİN 2018 MALİ YILI KESİN HESABI ONAYLANDI

aliaga-belediyesi-mayis-ikinci-birlesim_1Aliağa Belediye meclisi mayıs ayı ikinci birleşimi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplandı. Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda; Aliağa Belediyesi 2018 mali yılı kesin hesap kararı oybirliğiyle onaylandı.

2018 MALİ YILI BÜTÇE GİDERİ

Aliağa Belediye Meclisi’nde 2018 mali yılı bütçe giderleri 237 milyon 342 bin 838 lira 17 kuruş olarak onaylandı. Buna göre; Personel giderleri 29 Milyon 451 bin 294 lira 24 kuruş, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 4 Milyon 647 bin 449 lira 75 kuruş, Mal ve Hizmet Alımları 160 milyon 483 bin 407 lira 89 kuruş, Faiz Giderleri 2 milyon 840 bin 971 lira 58 kuruş, Cari Transferler 1 milyon 418 bin 223 lira 4 kuruş, Sermaye Giderleri 38 milyon 491 bin 220 lira 14 kuruş, Sermaye Transferleri 10 milyon 271 bin 53 lira kuruş olarak gerçekleşti.

 

2018 MALİ YILI BÜTÇE TAHSİLATI

2018 Mali Yılı Bütçe Tahsilatı 157 milyon 3 bin 898 lira 47 kuruş olarak onaylandı. Buna göre; Vergi Gelirleri 63 milyon 72 bin 619 lira 25 kuruş, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6 milyon 953 bin 554 lira 99 kuruş, Diğer Gelirler 29 milyon 476 bin 444 lira 18 kuruş, Sermaye Gelirleri 57 milyon 501 bin 280 lira 5 kuruş, Red ve İadeler 1 milyon 589 bin 740 lira 92 kuruş olarak gerçekleşti.

 

Kurumsal ve Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyinde Gider Kesin Hesabı Müdürlükler bazında şöyle oluştu:

 

Özel Kalem Müdürlüğü Yasama Ve Yürütme Organları Hizmetleri 8.886.454,93 TL

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Genel Personel Hizmetleri 907.218,75 TL

Yazı İşleri Müdürlüğü Diğer Genel Hizmetler 830.851,17

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Diğer Genel Hizmetler 934.534,53 TL

Hukuk İşleri Müdürlüğü Diğer Genel Hizmetler 1.293.708,79 TL

Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Diğer Genel Hizmetler 1.775.859,01 TL

Mali Hizmetler Müdürlüğü Finansal Ve Mali İşler Ve Hizmetleri 4.895.835,49 TL

Zabıta Müdürlüğü Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri 3.533.456,67 TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü Atık Yönetimi Hizmetleri 19.031.545,82 TL

Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Kirliliğin Azaltılması Hizmetleri 771.628,84 TL

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü İskan İşleri Ve Hizmetleri 831.226,34 TL

Plan Proje Müdürlüğü İskan İşleri Ve Hizmetleri 824.100,86 TL

Fen İşleri Müdürlüğü Toplum Refahı Hizmetleri 83.634.185,52 TL

İşletme Müdürlüğü Toplum Refahı Hizmetleri 15.107.961,54 TL

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Toplum Refahı Hizmetleri 370.510,25 TL

Sosyal, Kültürel Ve İdari İşler Müdürlüğü Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme Kültür Ve Din Hizmetleri 46.068.586,30 TL

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Dinlenme Ve Spor Hizmetleri 46.445.415,90 TL

Basın, Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayın Ve Yayım Hizmetleri1.199.757,46 TL

 

Müdürlükler bazında Özel Kalem Müdürlüğü, Sosyal, Kültürel Ve İdari İşler Müdürlüğü ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne ait gider kesin hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.

 

Aliağa Belediyesi mayıs ayı meclisi ikinci birleşimi birleşime katılmayan Musa Özcan ve Oğuzhan Özşahin’in mazeretlerinin oylanması ile bir sonraki meclisin 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 18.00’de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

ALİAĞA BELEDİYESİ BASIN BÜLTENİ

ALİAĞA BELEDİYESİ TAŞINMAZLARINI KİRAYA VERECEK

aliaga_belediyesiAliağa Belediyesi, Bozköy Mahallesi’nde bulunan konut, kahvehane ve dükkan tipi taşınmazlarını 3 yıl süreyle kiraya verecek. 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulünce yapılacak olan kiralama ihalesi 23 Mayıs 2019 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

 

 

 

 

 

 

23 Mayıs 2019 Perşembe günü ihalesi gerçekleştirilecek olan taşınmazlar;

 

Bozköy Mahallesi Okul Sokak 639 parselde bulunan kahvehane yıllık 8.400,00 TL muhammen bedel ile ihale edilecek. Saat 14.00’te başlayacak olan ihalenin geçici teminat bedeli 756,00 TL.

 

Bozköy Mahallesi Ova Caddesi 677 parselde bulunan konut yıllık 4.200,00 TL muhammen bedel ile ihale edilecek. Saat 14.15’te başlayacak olan ihalenin geçici teminat bedeli 378,00 TL

 

Bozköy Mahallesi Ova Caddesi 692 parselde bulunan konut yıllık 4.200,00 TL muhammen bedel ile ihale edilecek. Saat 14.30’te başlayacak olan ihalenin geçici teminat bedeli 378,00 TL

 

Bozköy Mahallesi Şahin Sokak 776/777 parselde bulunan konut yıllık 4.200,00 TL muhammen bedel ile ihale edilecek. Saat 14.45’te başlayacak olan ihalenin geçici teminat bedeli 378,00 TL

 

Bozköy Mahallesi Ana Sokak 827 parselde bulunan dükkan yıllık 2.160,00 TL muhammen bedel ile ihale edilecek. Saat 15.00’te başlayacak olan ihalenin geçici teminat bedeli 194,40 TL

 

Bozköy Mahallesi Ana Sokak 827 parselde bulunan konut yıllık 4.200,00 TL muhammen bedel ile ihale edilecek. Saat 15.15’te başlayacak olan ihalenin geçici teminat bedeli 378,00 TL

 

Bozköy Mahallesi Bayrak Sokak 843 parselde bulunan konut yıllık 4.020,00 TL muhammen bedel ile ihale edilecek. Saat 15.30’da başlayacak olan ihalenin geçici teminat bedeli 361,80 TL

 

İHALELERE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde şu şartlar aranacak;

A-Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları.

B-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini vermesi.

D- Şartnamenin 12. maddesinde yazılı esaslarına göre hazırlanacak teklifi vermesi (Nüfus cüzdanı örneği, Tebligat beyanı, İhale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğine ilişkin yazılı taahhütname,

İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen ihale şartname örneği, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname)

 

E-Diğer belgeler

a-) İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gereklidir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunludur.

b-) İstekli tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin türüne göre Ticaret Sicil Gazetesi veya Tüzel Kişiliği kanıtlayan belgelerin ve imza sirküsünün, gerçek kişi ise kimlik fotokopisinin, tüm istekliler için ihale dosyasının alındığına dair makbuz asıllarının ihale saatinden önce ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.

 

3- FETÖ ve diğer terör örgütü ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma veya kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamaz.

4-Sözleşme giderleri ile sözleşmeden doğabilecek ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait tüm vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.

5-İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler ihale şartnamesinde mevcuttur.

6-İhale Şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi, 30,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının 23.05.2019 Perşembe günü saat 12.30’a kadar satın alınması zorunludur.

7-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ALİAĞA BELEDİYESİ BASIN BÜLTENİ

Anneler Günü’nde Zübeyde Ana’ya koştular

anneler-gunu-nde-zubeyde-ana-ya-kostularKarşıyaka caddeleri, Anneler Günü’nde geleneksel Zübeyde Hanım Koşusu’na katılan İzmirliler tarafından şenlendi. Anıt Mezar başındaki törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Türkiye Cumhuriyeti varlığını, cephelerden laboratuvarlara, kürsülerden tarlalara, bilimden sanata “ben varım” diyen kadınlara ve annelere borçludur” dedi.

Anneler Günü etkinlikleri sabahın erken saatlerinde Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’na çelenk sunumu ile başladı. Ardından gerçekleşen törende konuşan Başkan Cemil Tugay, şunları söyledi: “Bu yılki anmamız, kuşkusuz her zamankinden daha anlamlı, daha değerli ve daha önemli. Çünkü Zübeyde Hanım’ın ulusuna ve tüm insanlığa armağan ettiği biricik evladının, hepimizin büyük önderi ve başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o muhteşem yolculuğa başlamasının 100. Yılını yaşıyoruz. Annelerimizin değerini anlatmak için uzun tümcelere gerek yok. Her şeyden önce aldığımız nefesi ve keyfini sürdüğümüz bir yaşamı onlara borçluyuz. Bu anlamlı günde ve Zübeyde Hanım’ın eşsiz kişiliğinde, bütün annelerimizi bir daha minnet, saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de, kadınların ağlamadığı bir ülke dileğinde bulunurken, “Hepimizin annesi Zübeyde Hanım’ın mekanından seslenmek, ayrı bir öncelik. Keşke bu ülkede analar ağlamasaydı, barış, özgürlük, demokrasi tesis edilmiş olsaydı. Keşke bu ülkede yazarı, çizeri, aydını parmaklıklar arkasında olmasaydı. Çünkü bu ülkede artık analar ağlamasın, şehit cenazeleri gelmesin, analar yerlerde sürüklenmesin istiyoruz. Bu özgür şehirden Anadolu’ya ses olsun, Anadolu’da tüm renklerle barış ve sevgi içinde yaşayalım istiyoruz. Bu ülkeye özgürlük barış demokrasi ya gelecek ya gelecek” diye konuştu.

“MUTLULUK VE BARIŞ GETİRSİN”
Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Feyza Işıklı da, “Anneler günü tüm analara ulusumuza kutlu olsun mutluluk ve barış getirsin” dedi. Anıttaki törene Başkan Cemil Tugay’ın yanı sıra, eşi Öznur Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi ve Köy Koop Genel Başkanı Neptün Soyer ile Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

STARTI BAŞKAN TUGAY VERDİ
Törenin ardından Başkan Tugay, Atatürk Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünden başlayan ve bin 200 kişinin katıldığı Zübeyde Hanım Koşusu’nun startını verdi. Tugay, start öncesi koşuya katılan annelerin anneler gününü kutladı. Koşunun ödül töreni, varış noktası olan Zübeyde Hanım Anıt Mezarı bahçesinde gerçekleşti. Başkan Tugay ve protokol üyeleri, koşuda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Başkan Tugay, ödül töreni sonrasında Emekli Astsubaylar Derneği’nin anıt mezar başında düzenlediği törene de katıldı. Törende anıtkabirden getirilen toprak, Zübeyde Hanım’ın mezarına bırakıldı.

ALİAĞALILARDAN İFTAR PROGRAMLARINA YOĞUN İLGİ

Aliağa Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği toplu iftar programları her akşam binlerce Aliağalıyı aynı sofrada buluşturuyor.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yaşatıldığı iftar sofrasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen iftar yemeğine her akşam yaklaşık bin vatandaş katılıyor.

Yeni Mahalle Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programlarına akın eden vatandaşlar, saten kumaşlarla giydirilmiş masalarda yerlerini alıyor. Vatandaşlar iftarı, imam hatipler tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahiler eşliğinde bekliyor. Türk mutfağına özgü lezzetlerin sunulduğu iftarda yemekler görevliler tarafından porselen tabaklarda özenle servis ediliyor.

Ezanın okunması ile oruçlarını açan vatandaşlar toplu iftar geleneğinin yaşatılması ve bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

 

aliaga-belediyesi-iftar_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aliaga-belediyesi-iftar_4

 

 

 

 

 

 

 

 

ALİAĞA BELEDİYESİ BASIN BÜLTENİ

Beko 18. Satranç Şöleninde Aliağa Atatürk Ortaokulundan Büyük Başarı

Beko 18. Satranç Şöleninde Aliağa Atatürk Ortaokulundan Büyük Başarı

Arçelik A.Ş.’nin uluslararası markası Beko’nun, İzmir Valiliği, Gençlik Spor İl Başkanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun katkılarıyla İzmir Satranç Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde bu yıl on sekizinci düzenlediği turnuvada Aliağa Atatürk Ortaokulu satranç takımı; 5.lik derecesini elde etti.

İzmir Satranç Eğitim Merkezi tarafından, 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde İzmir Kültür Park 1 nolu holde Beko 18. Satranç Şöleni düzenlenen turnuvasında her yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen ve ulusal anlamda prestijli turnuvalar arasında olan Beko Satranç Şöleninde Atatürk Ortaokulu satranç takımı; Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan 70 okul içerisinde 5.lik derecesini elde etti.

Atatürk ortaokulu öğrencisi Atakan Mert BİÇER, ise 280 öğrenci arasında 1. Masada birinci olarak ayrıldı.

60216443_2005844706191252_2625064263055572992_n

 

60606729_2005844959524560_3656839171332374528_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.aliagamedya.com

Diğer Makaleler...

Sayfa 2 / 241

2